Uporaba piškotkov na spletnem mestu: www.glandrooms.si
Upravljavec spletnega mesta in vseh podatkov povezanih z njim je:

Naziv podjetja: Rok Kanc s.p.
Naslov: Tržaška cesta 330, 1000 Ljubljana
Elektronski naslov: info@gorjanc.eu
Kontaktna telefonska številka: 01 423 11 11

Vrste piškotkov, njihov namen in čas trajanja:

Piškotki so majhne datoteke, ki jih naložimo na vaš računalnik. Pomagajo pri hitrejšem delovanju spletne strani. Spletno mesto uporablja naslednje piškotke:

Ime piškotka: _ga
Namen piškotka: Googlova statistika ogledov
Čas trajanja: 30 dni

Upravljavec zagotavlja obvestilo brez privolitve, v kolikor uporablja te piškotke:

piškotki, ki so potrebni izključno zaradi prenosa sporočila po elektronskem komunikacijskem omrežju in
piškotki, ki so nujno potrebni za zagotovitev storitve informacijske družbe, ki jo naročnik ali uporabnik izrecno zahtevata.

Upravljavec zagotavlja obvestilo s privolitvijo uporabnika v vseh ostalih primerih in uporabnika ustrezno obvešča o možnostih nastavitev piškotkov. Upravljavec brez izrecne privolitve ne uporablja piškotkov, ki potrebujejo privolitev uporabnika za namestitev. Upravljavec zagotavlja možnost naknadne spremembe privolitve uporabnika s tem, da obvestilo ohranja na vidnem mestu na spletni strani.

Use of cookies on the website: www.glandrooms.si
Administrator of this website and of all associated data is:

Company: Rok Kanc s.p.
Address: Tržaška cesta 330, 1000 Ljubljana
E-mail address: info@gorjanc.eu
Contact telephone number: +386 1 423 11 11

Types of cookies, their purpose and expiration time:
Cookies are small files downloaded to your computer. They help to speed up the website. This website uses the following cookies:
Name of the cookie: _ga
Purpose of the cookie: Google’s viewing statistics
Expiration time: 30 days
The website administrator ensures the notification without the user’s consent if these cookies are used for:
cookies required exclusively for transmission of a message on electronic communications networks and cookies strictly necessary for ensuring information society services expressly requested by the customer or user.
The website administrator ensures the notification with the user’s consent in all other cases and properly informs the user on options for setting cookies. Without the user’s express consent the website administrator may not use cookies which require the user’s consent to be installed. The website administrator ensures the possibility of a subsequent change of user’s consent by keeping the notification on a visible place on the web page.